Tammirauma på svenska

Vi producerar kvalitetshonung

Tammirauman Hunajatila (Tammirauma honungsgård) ligger i Nådendal mitt i en vacker, ren skärgård. Vi har koncentrerat oss på att producera kvalitetshonung och på att odla och bevara nordiska bin. Ytterligare erbjuder vi även pollineringstjänster. Våra bigårdar ligger i Nådendal, i Masku, i St Karins, i Pargas, i Somero och i Åbo.  Runtom året säljer vi honung direkt hemifrån och under juni-september månad har vi också en självbetjäningskiosk.

Vi erbjuder pollineringstjänster

Tammirauman Hunajatila erbjuder, i mån av resurser, pollineringsuppdrag till omgivande trakter. Våra bin tjänstgör som pollinerare huvudsakligen i fruktträdgårdar.

Vi odlar drottningar av nordiska bin

Den nordiska birasen är i faran att dö ut. Tammirauman Hunajatila  är en av de fåtaliga platser, var man odlar dessa mörka nordiska bin (Apis mellifera mellifera). Nådendals skärgård är en utmärkt plats för utförande av rena ras-parningar. Årligen anskaffar ca tio finska biodlare mörka bidrottningar. Rasen var på 1850-talet den mest allmäna birasen i hela världen, men på 1960-talet hade det renrasiga mörka biet nästan helt försvunnit. Först på 1980-talet påbörjade man skydda det här värdefulla genomet. Rena stammar hittade man i de nordiska länderna, i Baltikum och i Centraleuropa. Nuvarande stammar i Finland härstammar från Finland, Sverige och Irland.

De svarta binas anseende stiger kraftigt, då bevarandet av naturens mångfald är en hjärteangelägenhet för många människor.

Vi samarbetar med andra nordiska och europeiska biodlare som specialiserat sig i skyddandet av de mörka bina. Biodlarna har en europeisk takorganisation, SICAMM ( Societas Internationalis pro Conservatione Apis Melliferae Melliferae). Organisationen främjar skyddandet av den nordiska birasen.

Ifall du är intresserad av odling och bevaring av svarta bin i Finland kontakta Aimo Nurminen tel. +358 400 520712.

 

Välkommen till Tammirauma honungsgård!